01


2022-05-30 13:56:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 81

01
The Børresen 01 speaker, guarantees a transparent and authentic musical performance. The artistic design of the cabinet and the stand turn this loudspeaker into a perfect amalgamation of outstanding musicality shaped into a piece of art.

1,189,000 THB


logo

Audio Absolute ศูนย์รวมเครื่องเสียงและแอมป์หลอดมากที่สุดในประเทศไทย

ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การค้า The Walk Ratchapruek ชั้น G

เบอร์โทร 02-489-8954 / 081-845-4321 (อาจารย์วิพล)

Line : audioabsolute8

facebook chatline0